Sklep internetowy - APS SA

SKLEP INTERNETOWY

DLA INWESTORÓW

typ raportu Raport Current
numer 3/2017
data dodania 2017-04-25 09:46:00
spółka AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SPÓŁKA AKCYJNA

 

ZMIANA TERMINÓW PUBLIKACJI RAPORTÓW ROCZNYCH za 2016 rok

 
Zarząd AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. przekazuje do publicznej wiadomości informację o zmianie terminu publikacji raportów okresowych rocznych za 2016 rok.
- Jednostkowy raport roczny za 2016 rok – nowa data publikacji - 30 maj 2017,
(poprzedni termin publikowany raportem 1/2017 z dnia 18.01.2017 był ustalony na dzień: 28.04.2017 roku),
- Skonsolidowany raport roczny za 2016 rok – nowa data publikacji - 30 maj 2017,
(poprzedni termin publikowany raportem 1/2017 z dnia 18.01.2017 był ustalony na dzień: 28.04.2017 roku),
Podstawa prawna: §6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"
ul. A. Mickiewicza 95F 15-257 Białystok
tel. +48 (85)74 83 400
fax: +48 (85) 74 83 419