Sklep internetowy - APS SA

SKLEP INTERNETOWY

DLA INWESTORÓW

Raport RB_ASO

Numer: 7/2016
Data sporządzenia: 04-11-2016

Spółka: AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A.

Temat: AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. - ISTOTNA UMOWA

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 

Treść raportu:
Zarząd AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. informuje o podpisaniu w dniu 04.11.2016 istotnej umowy pomiędzy: Podwykonawcą: - AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. i Wykonawcą: - ERBUD INDUSTRY Sp. z o.o. - z siedzibą ul. Wapienna 10, 87-100 Toruń.
Wykonawca zleca Podwykonawcy kompleksowe wykonanie prac obejmujących projekt, dostawy, montaż i uruchomienie instalacji elektrycznych i AKPiA wraz z dostawą systemu DCS w ramach realizowanego przez konsorcjum ERBUD SA i YARA ENVIRONMENTAL TECHNOLOGIES GMBH zadania inwestycyjnego: "Budowa instalacji katalitycznego odazotowania spalin dla dwóch kotłów BENSON OP-206 wraz z modernizacją podgrzewaczy wody, wentylatorów spalin, i obrotowych podgrzewaczy powietrza" dla Inwestora: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA.
Miejsce wykonywania kontraktu PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra, Elektrownia Pomorzany zlokalizowana w Szczecinie przy ul. Szczawiowej 25/26.
Termin końcowy realizacji umowy: 4 kwartał 2018 roku.
Wartość umowy netto: średnia liczba siedmiocyfrowa PLN.
Zawarta umowa ulegnie natychmiastowemu rozwiązaniu, jeśli Inwestor nie wyrazi zgody na zatrudnienie Podwykonawcy.Zdaniem Zarządu APS S.A. jest to znacząca dla firmy umowa, obejmująca pełne spektrum działalności gospodarczej spółki, wymagająca posiadanych przez spółkę doświadczenia i kompetencji.
ul. A. Mickiewicza 95F 15-257 Białystok
tel. +48 (85)74 83 400
fax: +48 (85) 74 83 419