Sklep internetowy - APS SA

SKLEP INTERNETOWY

DLA INWESTORÓW

Dokument Informacyjny został sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B oraz praw do akcji serii B do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. jako alternatywny system obrotu. Niniejsza elektroniczne wersja Dokumentu Informacyjnego jest publikowana jedynie w celach informacyjnych.

 

Powiązane pliki:

ul. A. Mickiewicza 95F 15-257 Białystok
tel. +48 (85)74 83 400
fax: +48 (85) 74 83 419