Sklep internetowy - APS SA

SKLEP INTERNETOWY

DLA INWESTORÓW

DOKUMENT INFORMACYJNY SERIA AKCJI A i C 2

Dokument informacyjny został sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A i C 2 transza do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych
w Warszawie S.A.więcej


DOKUMENT INFORMACYJNY SERIA AKCJI C

Dokument Informacyjny został sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii C pierwszej transzy do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych
w Warszawie S.A. jako alternatywny system obrotu. więcej


DOKUMENT INFORMACYJNY SERIA AKCJI B

Dokument Informacyjny został sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B oraz praw do akcji serii B do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
jako alternatywny system obrotu.więcej

ul. A. Mickiewicza 95F 15-257 Białystok
tel. +48 (85)74 83 400
fax: +48 (85) 74 83 419