Sklep internetowy - APS SA

SKLEP INTERNETOWY

DLA INWESTORÓW

typ raportu Raport Current
numer 14/2015
data dodania 2015-11-12 13:00:03
spółka AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SPÓŁKA AKCYJNA

 

ISTOTNA UMOWA

 

Zarząd AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. informuje o wpłynięciu do spółki w dniu 12.11.2015 r. podpisanej - istotnej umowy trójstronnej zawartej pomiędzy:
- AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A.;
- Biprokwas Kraków Sp. z o.o. - z siedzibą ul. Fredry 2 w Krakowie;
- Cenzin Sp. z o.o. – z siedzibą ul. Czerniakowska 81/83 w Warszawie;
na realizację zadania:
„Wykonanie kompletnej instalacji Aparatury Kontrolno-Pomiarowej i Automatyki oraz instalacji zasilania w energię elektryczną aparatów i urządzeń wchodzących w skład instalacji odsiarczania spalin kotła K5 w ECII Grupa Azoty S.A. w Tarnowie.”
Termin końcowy realizacji umowy: 29.07.2016r.
Wartość umowy netto: średnia liczba siedmiocyfrowa PLN.
Zdaniem Zarządu APS S.A. jest to znacząca dla firmy umowa, obejmująca pełne spektrum działalności gospodarczej spółki, wymagająca posiadanych przez spółkę doświadczenia i kompetencji.
Podstawa prawna: par.3 ust 2 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

ul. A. Mickiewicza 95F 15-257 Białystok
tel. +48 (85)74 83 400
fax: +48 (85) 74 83 419