Sklep internetowy - APS SA

SKLEP INTERNETOWY

DLA INWESTORÓW

W zależności od wypracowanego przez spółkę zysku netto, jeżeli jego wartość pokrywa wartość wyliczonej kwoty dywidendy, Zarząd rekomenduje akcjonariuszom wypłatę dywidendy na poziomie większym od średniego oprocentowania lokaty bankowej kapitału własnego spółki za dany rok.

Decyzja odnośnie ostatecznego kształtu wypłat dywidend jest podejmowana corocznie przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

 

DYWIDENDA

Z zysku za rok 2017

Z zysku za rok 2018

Z zysku za rok 2019

Ogółem (zł)

Na jedną akcję (zł)

Ogółem (zł)

Na jedną akcję (zł)

Ogółem (zł)

Na jedną akcję (zł)

0,00

0,00

264 841,95

0,05

1 853 893,65

0,35

ul. A. Mickiewicza 95F 15-257 Białystok
tel. +48 (85)74 83 400
fax: +48 (85) 74 83 419