Sklep internetowy - APS SA

SKLEP INTERNETOWY

AKTUALNOŚCI

Automatyka-Pomiary-Sterowanie S.A. jest partnerem Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej, który jako pierwszy w regionie, od roku akademickiego 2018/2019 oferuje nowoczesne, dualne studia inżynierskie o profilu praktycznym na kierunku Elektrotechnika w specjalności automatyka przemysłowa.

Spółka uczestniczy w programie kształcenia zarówno od strony prowadzenia jednego z przedmiotów oraz umożliwia odbywanie praktyki przemysłowej.

Kształcenie na studiach dualnych realizowane jest przy aktywnym współudziale najlepszych przedsiębiorstw z branży – partnerów kształcenia praktycznego. Plan studiów, poza regularnymi zajęciami realizowanymi na uczelni, obejmuje także zajęcia prowadzone przez doświadczonych pracowników przedsiębiorstw (łącznie 300 godzin) oraz coroczną, rozszerzoną płatną praktykę przemysłową (łącznie 12 miesięcy). Oznacza to, że kształcenie odbywa się przemiennie w formie zajęć dydaktycznych realizowanych w uczelni i w formie praktyk odbywanych u pracodawcy.

Przedsiębiorstwa, które otrzymały akredytacje Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej na udział we wspólnym kształceniu studentów w roku akademickim 2018/2019 to:
AC S.A., Automatyka-Pomiary-Sterowanie S.A., Elektrometal Energetyka S.A., Elektromontaż Wschód Sp. z o.o., Pracownia Projektowa ENSPRO Sp. z o.o., PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok, Plum Sp. z o.o., Promotech Sp. z o.o., Pronar Sp. z o.o., SMP Poland Sp. z o.o., Rosti Poland Sp. z o.o., TEMA Sp z o.o.
 
Szczegółowe informacje na stronach:
ul. A. Mickiewicza 95F 15-257 Białystok
tel. +48 (85)74 83 400
fax: +48 (85) 74 83 419